Thi công trần xuyên sáng tại gia lai

Thi công trần sao nhân tạo, trần xuyên sáng tại gia lai nhà anh Quang tại thành phố pleiku tĩnh gia lại

* CHỦ ĐẦU TƯ : ông LÊ ĐẠI QUANG
* NHÀ THẦU THI CÔNG : BGW VIỆT NAM
* Địa chỉ Thi Công : số 9 Tang bạc hổ thành phố pleiku tĩnh gia lại
* Xuất xứ vật liệu : BARRISOL PHÁP
* HẠNG MỤC THI CÔNG : Trần sao nhân tạo in hình
* Tổng dự toán 102.000.000 triệu
* Thời gian hoàn thành là 16/12/2016

 

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG